Ola&Łukasz | reportaż ślubny

Ola and Łukasz made us the real photographic feast. Two priests, fairy-like bridesmaids, an uncle from America, balloons, lanterns and cake beetles. Wow!

Ola i Łukasz sprawili nam prawdziwą fotograficzną ucztę. Dwóch księży, druhny jak z bajki, wujek z Ameryki, balony, lampiony i tortowe żuczki. Wow!