Kasia&Marcin | reportaż ślubny

The wedding of Kasia and Marcin was the last commission in 2011. Subtly shown feelings and emotions became  a warm blanket protecting against the autumn cold. Beloved, sincere regards.

Ślub Kasi i Marcina był ostatnim zleceniem w 2011 roku. Subtelnie okazywane uczucia i emocje stały się ciepłym kocem chroniącym przed jesiennym chłodem. Kochani, serdecznie pozdrawiamy.