Joanna&Andrzej | sesja narzeczeńska

In one charming town, on the old market near a castle, lived… an atomic cat. We were surprised as well;) We really want to thank Asia and Andrzej for a little sightseeing tour and good coffee. They were right talking about “Goszczyński Catle”. That man who has done such a thing to this medieval building should be break with a wheel. However we have found little light together…

W pewnym urokliwym miasteczku,  na starym ryneczku nieopodal zamczyska, mieszkał… Atomowy kot. Też byliśmy zaskoczeni:) Tak naprawdę to chcemy podziękować Asi i Andrzejowi za małą krajoznawczą wycieczkę i dobrą kawę. Mieli zupełną rację jeżeli chodzi o “Zamek Gostyniński”. Ten kto zrobił coś takiego, tej średniowiecznej budowli powinien być łamany kołem. Wspólnie znaleźliśmy jednak trochę światła gdzie indziej, z czego materiał wyszedł nie inaczej – atomowy. Jeszcze raz dziękujemy za fantastyczną współpracę. Do zobaczenia niebawem!