Ilona&Lesław | reportaż ślubny

It is said that consciousness appeared with the necessity of analysis the big amount of information. Ilona and Lesław asked as for many photos and we did it with pleasure. Now we administer the consciousness.

Ponoć świadomość pojawiła się wraz z koniecznością analizy dużej ilości informacji.  Ilona i Lesław poprosili nas o bardzo dużo zdjęć, ochoczo spełniliśmy tę prośbę. Teraz dysponujemy nad świadomością.