Asia&Tomek | reportaż ślubny

The wooden church in Biała of St.Peter and Paul Apostles from XVIII century we have known from the photos of titled Polish photographers. We have tried to save unusual aura of that place but not losing sight of Asia and Tomek. Best regards and thanks to your mums for loving care.

Drewniany XVIII wieczny Kościół w Białej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, znaliśmy ze zdjęć utytułowanych polskich fotografów. Staraliśmy się zachować niezwykłą aurę tego miejsca, nie tracąc z oczu Asi i Tomka. Pozdrawiamy i dziękujemy Waszym mamom za troskliwą opiekę.