Asia&Piotrek | reportaż ślubny

The wedding of Asia and Piotrek was one of the most beautiful ceremonies we have  been to and the most difficult to take photos. We were working in full swing to not miss and to not lose anything. We know that you had to wait for the photos but if we present you them too fast it could be almost like barbarity. Thank  you for your patience and we sent greetings, this time to Varsowian.

Ślub Asi i Piotrka był jednym z najpiękniejszych na jakim byliśmy, jednocześnie jednym z trudniejszych do sfotografowania. Pracowaliśmy na najwyższych obrotach, aby niczego nie pominąć, nie stracić. Wiemy, że trzeba było długo czekać na te zdjęcia, ale pośpieszna edycja takiego materiału byłaby barbarzyństwem. Dziękujemy za cierpliwość i pozdrawiamy, teraz już Warszawiaków.