Alicja&Damian | sesja plenerowa

We didn’t expect such a thing, even though Damian had mentioned it before that he likes riding a motorbike. Beloved, we couldn’t keep up with you. Thank you and send greetings.

Tego to się nie spodziewaliśmy, choć Damian wspominał wcześniej, że lubi pojeździć na motorku. Kochani, nie mogliśmy za Wami nadążyć.  Dziękujemy i pozdrawiamy.