Alicja&Damian | reportaż ślubny

We met with Damian three days before his wedding thinking that somebody plays a trick on us with candid camera. But not. Actually they hadn’t had a photographer and we were the first on the list. Then everything shaped up well.

Spotkaliśmy się z Damianem na trzy dni przed ślubem, sądząc że ktoś robi nam numer z ukrytą kamerą. Jednak nie. Rzeczywiście nie mieli jeszcze fotografa, a my po prostu byliśmy pierwsi na liście i już. Dalej wszystko ułożyło się wyśmienicie.